GEWASBESCHERMING

EGGEN

Onkruid wiedeg 6 meter breed om het onkruid in uw  maïspercelen  mechanisch te bestrijden.