ZAAIEN

GRAS DOORZAAIEN MET BELUCHTEN

Loonbedrijf Geelen kan ook zorgen voor het doorzaaien van uw graspercelen waarbij de machine tevens de grasmat belucht.

Doorzaaien van grasland heeft wel degelijk effect

Nu graslandvernieuwing door het scheurverbod onder druk staat, zoekt de praktijk naarstig naar alternatieven. Doorzaaien is een goede optie, maar wordt in de praktijk nog te weinig toegepast. Het imago van doorzaaien is niet altijd positief. Toch heeft doorzaaien wel degelijk voordelen:

- Je hoeft de bestaande grasmat niet te vernietigen

- Je bespaart op de hogere herinzaaikosten

- Je mist geen snede ruwvoer

- Je brengt nieuwe grasrassen met een efficiëntere productie in de grasmat

- De gaten die vallen door het graslandgebruik worden door goede grassen opgevuld ipv door de “slechtere”. Het motto: het wordt toch wel weer groen, werkt zonder doorzaaien de verkeerde kant op.

Opmerkingen

- Een goede voorbereiding is van wezenlijk van belang, bloot het land vooraf en zorg voor lagere bemesting zodat het bestaande gras rustiger groeit.

- Zaai het liefst in de nazomer c.q. in het najaar door. De temperatuur en de vochtvoorziening zijn dan optimaal.

- Zorg dat na het doorzaaien de grasmat een tijdje rust krijgt, zodat het jonge gras direct kan groeien.