ZAAIEN

GROENBEMESTER ZAAIEN

De Lemken Rubin 9 is zeer goed in staat om een intensieve vermenging van grond en organische massa te bewerkstelligen bij de verwerking van maïsstro, hoog opgeschoten groenbemesters, opslaggewassen,  of braakliggende percelen, met name bij werkdieptes tot 10 cm.