GROND- EN SLOOTWERK

KLEPELMAAIER

 De overbegroeiing van de sloten en slootkanten kunt u laten klepelmaaien zodat de begroeiing wordt verminderd.