BEMESTEN

BOUWLAND BEMESTEN

Hiervoor wordt de Terra-Gator gebruikt die is uitgerust met een 15 m3 polyester tank, 360 pk Sisu motor en Vario aandrijving.Het comfortabele schokvrije accelereren door de ingebouwde Fendt Vario techniek maakte voor ons de keuze voor deze zelfrijder gemakkelijk.    Door de negen kuubs verdringer pomp en de speciale  Super Load en CombiLoad vuller, in combinatie met de 10 duims zuigarm, zijn de vultijden te halveren.

Ook is deze machine uitgerust met GPS-besturing. Hiermee wordt de overlap tot een minimum beperkt en kan men de mestgift exact afstemmen op de mestbehoefte van het perceel . Machine is uitgerust met een bouwlandbemester 8 mtr. en een zodenbemester 8.70mtr.

In overleg met de firma www.flingk.nl  is een bouwland mestinjecteur ontwikkeld.

De 8 meter brede bouwlandbemester bezit 32 tanden welke zijn verdeeld over 3 balken waardoor de tandafstand 25 cm bedraagt. Door het gebruik van een Vogelsang DosiMat snij-verdeler wordt de mestverdeling optimaal.
De verdelerslangen zijn gemonteerd in de tandenbuis waardoor verstopping wordt voorkomen. De 3 balken staan op 80 cm parallel achterelkaar waardoor ophopen van gewasresten tussen deze tanden praktisch onmogelijk is. Op de bemester zitten grote en brede wielen zodat insporing minimaal is.

Indien U vragen heeft over de mogelijkheden die de machine te bieden heeft voor uw bedrijf, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Er kan een verrijdbare mestcontainer worden ingezet voor flexibele mest aanvoer.

Loonbedrijf Geelen zorgt ook voor het vullen van deze container, maar dit kan ook door de klant zelf worden geregeld.

Indien de klant ervoor zorgt dat de mest goed gemixt is en er zo weinig mogelijk obstakels zijn bij het uitrijden en transporteren van de mest, zullen de maximaal haalbare kuubs per uur worden uitgereden op het land.