BEMESTEN

STALMEST EN COMPOST VERSPREIDEN

In overleg kan ik ook zorgen voor de verspreiding van vaste mest, (groen) compost en champost op uw land.

De producten worden verspreid met breedtestrooier, eventueel uitgerust met GPS-ontvanger waarmee een exacte hoeveelheid per hectare gestrooid kan worden.

De producten worden geladen met een shovel.