BEMESTEN

ZODEN BEMESTEN

Hiervoor wordt de Challenger Terra-Gator 8333 zelfrijdende bemester gebruikt. De Terra-Gator is uitgerust met een 15 m3 polyester tank, 360 pk Sisu motor en Vario aandrijving. Mede door o.a. de eenvoudige bediening, het gewend zijn aan het rijden met Fendt geleverde Vario techniek en dat het geheel schokvrij accelereert, is de keuze gemaakt voor deze zelfrijder. Door de negen kuubs verdringer pomp en de Super Load en CombiLoad systemen (is een speciale vuller) in combinatie met de 10 duims zuigarm, zijn de vultijden te halveren.

Ook is deze machine uitgerust met GPS-besturing. Hiermee wordt de overlap tot een minimum beperkt en kan men de mestgift exact afstemmen op de mestbehoefte van het perceel en van de klant. Machine is uitgerust met een bouwlandbemester 8 mtr. en een zodenbemester 8.70mtr.

Voor het aanbrengen van de mest in graszode wordt de bemester Exacta 870 (van de firma Schuitemaker) gebruikt met een werkbreedte van 864 cm. Een belangrijke eigenschap van de Exacta is dat deze een grote werkbreedte heeft maar nog steeds compact is en kan mede daardoor dicht bij de tank worden gemonteerd. Het zwaartepunt van de machine dat ongeveer 2700kg is, zit zo dicht mogelijk achter de tank om een zo goed mogelijke gewichtsbalans voor de hele combinatie te bewerkstelligen.

Bij een brede bemesters is het belangrijk om gelijke druk te houden op de schijven en het injectiesysteem voor de gehele werkbreedte. Om dit te ondervangen bevat deze machine het Schuitemaker Hydrocare systeem. Met dit systeem wordt op elk element druk uitgeoefend zodat elk element individueel kan reageren op obstakels en veranderde omstandigheden.
De 48 schijven staan 18 cm van elkaar verwijderd waardoor men een goede verdeling krijgt op het perceel.

Er kan een verrijdbare mestcontainer worden ingezet voor flexibele mest aanvoer. Loonbedrijf Geelen zorgt ook voor het vullen van deze container, maar dit kan ook door de klant zelf worden geregeld.

Indien de klant ervoor zorgt dat de mest goed gemixt is en er zo weinig mogelijk obstakels zijn bij het uitrijden en transporteren van de mest, zullen de maximaal haalbare kuubs per uur worden uitgereden op het land.